Aril nemesség

A nemesség tagolódása egyrészt vagyon (döntően a földbirtok; a pénz-, illetve értékvagyon nem igazán számít!), másrészt rang alapján történik. Elvileg a magasabb rang előnyt élvez a nagyobb vagyonnal szemben, de ilyen esetekben általában az adott nemesek személyisége dönt a valódi sorrendről. Az örökölhető címeket mindig a legidősebb gyermek örökli, nemre való tekintet nélkül. Általános szabály, hogy több cím (és a hozzájuk tartozó birtok) egyszerre nem örökölhető, tehát, ha mindkét szülőnek önállóan van nemesi címe, az idősebb gyermek örökli a magasabb értékűt, a második a kisebbet. A címeket nem öröklő utódok lovagi rangot kapnak, de – egyfajta címzetes rangként – viselhetik a szüleik címét. (Pl. adott egy házaspár: a férj gróf, a feleség bárónő. Az első gyermek örökli a grófi rangot (és birtokot), a második a báróit (a bárói birtokokkal együtt), a harmadik lovag lesz. Viszont a második és a harmadik is haláláig használhatja a grófi címet!)
Speciális eset, ha mindkét szülőnek önállóan van nemesi címe, de csak egy gyermekük születik. Ilyen esetben a kisebb értékű rangot “hozó” szülő családjában öröklődik tovább a rang, mintha az illető gyermektelenül halt volna meg.
Címet viselő feleség és címet nem viselő férj esetén előfordul – elég gyakran -, hogy a férj veszi fel a felesége nevét.

Hercegek: alapvetően a közvetlen királyi család tagjai. Nagy tettekért különös kiváltságként az uralkodó adományozhat hercegi rangot nem vérrokonnak is, de ez a rang nem örökölhető, csak az adott személy birtokolja.
Grófok: a főnemesség tagjai. Az uralkodó nevezi ki őket, a trónnak tett szolgálataik jutalmául. A cím örökölhető. Rendszerint nagyobb területek birtokosai. Háború esetén saját zászlójuk alatt harcolhatnak. Speciális esetük az őrgróf, illetve flottagróf – nekik béke idején is kötelező bizonyos mennyiségű haderőt fegyverben tartani, határvédelmi célból. Őrgrófok, flottagrófok esetén a családnak a „sima” grófi megszólítás jár, őrgrófnak (flottagrófnak) csak a cím aktuális viselőjét szólítják.
Bárók: a középnemesség. Alapvetően a király nevezi ki őket, de ezt a kinevezést kérvényezni is lehet – főleg, ha a kérvényező új területeket csatolt a királysághoz (és azt képes is megvédeni!). Címük örökölhető. Birtokaik nagysága erősen változó, egy kis falutól akár egy kisebb tartományig is terjedhet (utóbbi döntően az újonnan belakott, addig „gazdátlan” területeken fordul elő). Alapvető kitétel, hogy “néven nevezhető” birtok legyen. Háború esetén a birtokaik mérete és lakossága alapján meghatározott mennyiségű katonát kötelesek kiállítani és felszerelni. Előjoguk, hogy meghatározhatják, ő maguk, illetve közvetlen kíséretük milyen típusú egységben kíván szolgálni (lovasság, gyalogság, speciális alakulatok, stb.). Békeidőben csak minimális mennyiségű katonájuk lehet, birtokvédelemre és kíséretnek.
Lovagok: a kisnemesség. Földbirtokkal nem rendelkeznek, legfeljebb egy (vagy több) házzal. Ettől még lehet jelentős vagyonuk! Joguk van fegyvert viselni, fegyveres kíséretet tartani, háború esetén joguk van a lovasságnál szolgálni.


A királyi ház:

Hyrindel ház: Hyrindel.png
Az uralkodó családja. Tagjai hercegi címet viselnek, a királyi birtokok jövedelméből rendszeres apanázst kapnak, viszont semmilyen önálló vállalkozásba, üzletbe nem kezdhetnek – legalábbis hivatalosan, a saját nevük alatt nem. Marad a katonáskodás, a politika vagy a léhűtés.Nagyobb grófi családok:

Surilad ház: Surilad.png
Őrgrófok. Régi család, nagy vagyonnal, nagy birtokokkal mindenfelé. Az északi területeket felügyelik. Lassan terjesztik ki a királyság határait a Goblin-síkságon, céljuk az északi hegyek elérése. A Hyrindel-dinasztia előtt ők voltak a királyi család (közel 250 évvel ezelőtt!!).

Montar ház: Montar.png
Meglehetősen nagy vagyonuk lótenyésztésből származik, a lovaik gyorsabbak és kitartóbbak, mint a többi tenyészeté. Bár birtokaik döntően az Aril-síkságon vannak, a család egy része a nyugati határnál lakik. A családban feltűnően sokan mutatnak tehetséget a mágiához, ráadásul annak minden formájához! A család katonáskodó tagjai természetesen a lovasságnál szolgálnak.

Erwold ház: Erwold.png
Flottagrófok, a Keleti Flottát irányítják. Jelenleg – férje halála után, régensként – Dorai Erwold-Hyrindel, a király unokahúga a családfő, amíg fia nagykorú nem lesz. Jelentős birtokaik mellett a tengeri kereskedelemből is kiveszik a részüket.


Malaithlun ház: Malaithlun.png
A szétszórt birtokokon sorozatosan rosszul gazdálkodó családfők miatt a valaha jobb napokat látott család lassan, de biztosan csúszik lefelé és semmi jele, hogy valaki meg tudná – vagy akarná – állítani a folyamatot. A családból akinek van esze, azt vagy elüldözték, vagy magától ment el, a maradék meg nem ér sokat.

Harlorion ház: Harlorion.png
Őrgrófok, a déli határvidék felügyelői. A generációk óta változatlan határok miatt a család egy része erődítmények építéséből, a városfalak megerősítéséből él. (A déli határ kezd is némileg hasonlítani a Maginot vonalra :)).

Turisang ház: Turisang.png
Flottagrófok, Nyugati Flotta. Igen éberen figyelik a Zanadi Birodalom flottáinak mozgásait – talán ezért nem tűnt fel nekik a szárazföldi seregek lassú átcsoportosítása. A család székhelye Gilzanuran, ami flottabázis és egyben nagy kereskedelmi kikötő is. Több sziget és pár nagyobb szárazföldi birtok mellett érdekeltek a hajóépítésben is.Jelentősebb bárói házak:

Coria ház: Coria.png
Nagy birtokaik vannak az északi, viszonylag újonnan belakott területeken. Nagy létszámú, szerteágazó család, jó néhány erős varázslóval. Időnként sorcererek is előfordulnak közöttük, de tőlük tartanak, mert egy családi legenda szerint a család pusztulását egy sorcerer/varázsló fogja okozni. A sorcererek kivétel nélkül draconic vérvonalba tartoznak – valahol a családban volt egy sárkány félvér, de erről közelebbi információ nincs.

Enis ház: Enis.png
Rendelkeznek némi szárazföldi birtokkal, de vagyonuk alapvetően a tengeri kereskedelemből származik. Fő bevételi forrásuk a Keleti-tenger közepén lévő Mawry-sziget, ami teljes egészében az övék. A kikötője rendkívül jól védett – ideális kereskedelmi központ és hadikikötő.

Khanazarg ház: Khanazarg_old.png
A család nagy része hobgoblin keverék. Mániákusan rendszeretők, precízek és tiszták – a fajgyűlölők által előszeretettel hangoztatott „büdös goblinok” jelző egyáltalán nem illik rájuk. Egyébként rettenetesen rühellik, ha goblinnak nevezik őket, ez a kitétel már sok törött orrot eredményezett. Khanazarg_new.png
Katonák, páncélos gyalogságukon sok ellenséges roham vérzett el. Ha emberek lennének, régen grófi rangot kaptak volna – ezt nem különösebben bánják, őket elsősorban a harc élteti, amiben újabban nemigen van részük. Északkeleten (sajnálatos módon az elfek uralta Elyssa mellett – ez nem kevés feszültséget okoz arrafelé) és délen vannak birtokaik. A páncélkesztyűs címert a bárói rang elnyerésekor készíttették, a kör alakú négy kardos a régi.

Hargonde ház: Hargonde.png
A főváros mellett van egy falujuk, kastéllyal és némi földdel. Híresek az idomított sólymaik, messze földről jönnek a solymászatot kedvelők egy-egy általuk tenyésztett állatért. A család többi része tisztes iparosember, kereskedő vagy katona.

Mwengwa ház: Mwengwa.png
A déli kontinensről származnak, eredetileg az – azóta elűzött – uralkodó család oldalága voltak. Fekete bőrű, magas, erőteljes felépítésű család – bár a bőrszínük a keveredés miatt fokozatosan halványul. Az állattenyésztés mesterei, főleg déli egzotikus állatokat tartanak. Fő attrakciójuk a címerükben is szereplő griffon, amiken lovagolva békében nagy közönséget vonzó bemutatókat tartanak, háborúban hatékony felderítők.

Eindolin ház: Eindolin.png
Félelfek, de a keveredés miatt folyamatosan hígul az elf vér. Régi család, a legendájuk szerint a családot alapító elf még életben van és ha kell, segít rajtuk. A keleti erdőségek urai, a természeti mágiák avatott ismerői. Egyes – mágiával formázott – használati tárgyaik a királyi udvarba is eljutottak!

Tammersil ház: Tammersil.png
Hegyvidéki pásztorok. Kemény, szűkszavú népség, az udvarban és általában a városokban nem érzik jól magukat. A politikához nem értenek, nem is igen foglalkoznak vele. Egyszerűen élnek, rendkívül keményfejűek és közmondásosan haragtartóak. Városi területeken elterjedt átok a “Vesszél össze egy Tammersillel!”

Odrelior ház: Odrelior_a.png
Gnómok. A család döntő része városlakó, három nagyvárosban is van komoly méretű enklávéjuk. Az ország varázstárgyainak javát ők készítik, szabályos varázstárgy-boltjaik vannak az enklávékban – a létező legjobb biztonsági rendszerekkel felszerelve.
Nagyobb tolvajcéhek kedvelt kivégzési Odrelior_b.png
módszere, hogy egy súlyos bűnt elkövető tagjukat “felkérik” egy varázsboltba történő betörésre. Ha túléli, bűnbocsánatot nyer – de ilyenről csak legendák vannak. A két címer a család két fő ágának címere.Aril nemesség

Montar Chronicles piktordemon piktordemon